VESTNIK
Bashkirskogo universiteta

RUSSIAN
ISSN 1998-4812

Archive | Volume 19, 2014, No. 3.

THE INFLUENCE OF GEOGRAPHICAL FACTORS AND CONDITIONS ON PROPERTIES OF REGIONAL ELITES

Vestnik Bashkirskogo Universiteta. 2014. Vol. 19. No. 3. Pp. 881-886.
Safiullin R. G.
Bashkir State University
3/4 Karl Marks St., 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Email: safiullinrg@yandex.ru
Egorov A. S.
Bashkir State University
3/4 Karl Marks St., 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.

Abstract

Modern researches of properties of regional elites mainly include analysis of the political and economic factors that affect the processes of elites’ genesis. Geographic components of the process of elite formation are not considered. Geographical factors and conditions along with other factors influence the formation and properties of regional elites. Economic and geographical studies of the regional elites include determination of the role and significance of geographical conditions and factors affecting the properties of the regional elites, the extent of their impact on the processes of formation, development and functioning of the regional elites, the interaction between elites of regions and the federal center. The research of the regional elites using geographical methods allows to reveal patterns and distinctive features of the processes of formation, development and functioning of the regional elites based on the characteristics of the territorial organization of the society, including territorial structural features of social stratification and differentiation in the distribution of the available natural, human, financial and material resources.

Keywords

 • • regional elites
 • • properties of elite
 • • geographical factors and conditions
 • • economic geographical position
 • • geographical resources
 • • territorial organization of society

References

 1. Barygin I. N. Mezhdunarodnoe regionovedenie [International Regional Studies]. Saint Petersburg: Piter, 2009.
 2. Ashin G. K. Elitologiya. Istoriya, teoriya, sovremennost' [Elitology. History, Theory, Modernity]. Moscow: MGIMO, 2010. Pp. 124–127.
 3. Gaman-Golutvina O. V. Politicheskie elity v Rossii. Vekhi istoricheskoi evolyutsii [Political Elites in Russia. Milestones of the Historical Evolution]. Moscow, 2006.
 4. Gaman-Golutvina O. V. Dva prezident-skikh sroka V. V. Putina: Dinamika peremen: Sb. nauch. tr. M., 2008.
 5. Zudin A. Ezhegodnyi doklad InOP. Moscow: Institut obshchestvennogo proektirovaniya, 2009.
 6. Mal'ko A. V. Politicheskaya i pravovaya zhizn' Rossii: aktual'nye problemy [Political and Legal Life of Russia: Current Issues]. Moscow: Yurist, 2000.
 7. Panov P. V. Dva prezident-skikh sroka V. V. Putina: dinamika peremen. Sb. nauch. tr. M., 2008.
 8. Bakhlova O. V. Regionologiya. 2011. No. 1.
 9. Blyakher L. E., Pegin N. A. Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. No. 1 (28). Pp. 313–320.
 10. Volkov Yu. G. Vestnik RAEN. 2013. Vol. 13. No. 3. Pp. 4–7.
 11. Gritsenko N. P. Politika i obshchestvo. 2013. No. 1. Pp. 37–41.
 12. Ivanov V. Putin i region [Putin and Regions]. Moscow: Evropa, 2006.
 13. Kondratovich I. V. Ekonomicheskie nauki. 2010. No. 65. Pp. 166–169.
 14. Kryshtanovskaya O. V. Anatomiya rossiiskoi elity [Anatomy of the Russian Elite]. Moscow: Zakharov, 2005.
 15. Mokhov V. P. Vestnik VEGU. 2010. No. 4. Pp. 33–40.
 16. Ochirova V. M. Vlast'. 2011. No. 12. Pp. 57–60.
 17. Ponedelkov A. V. Kaspiiskii region: politika, ekonomika, kul'tura. 2013. No. 1 (33). Pp. 189–194.
 18. Ponedelkov A. V., Starostin A. M. Politicheskie issledovaniya. 2008. No. 6. Pp. 86–98.
 19. Turovskii R. F. Balans politicheskikh otnoshenii mezhdu tsentrom i regionami v protsessakh gosudarstvennogo stroitel'stva [Balance of Political Relations between the Center and Regions in the Processes of State Building]: avtoref. dis. ... d-ra polit. n. Moscow, 2007.
 20. Khanin D. I. Vestnik Chitinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. No. 9. Pp. 71–77.
 21. Chirikova A. E. Regional'nye elity Rossii [Regional Elite of Russia]. Moscow: Aspekt Press, 2010.
 22. Safiullin R. G., Gavrikova A. V. Vestnik Bashkirskogo universiteta. 2012. No. 1. Pp. 101–110.