VESTNIK
Bashkirskogo universiteta

RUSSIAN
ISSN 1998-4812

Archive | Volume 19, 2014, No. 4.

“MY SOVIET PASSPORT” IN DORIAN ROTTENBERG’S TRANSLATION

Vestnik Bashkirskogo Universiteta. 2014. Vol. 19. No. 4. Pp. 1389-1395.
Kulsharipova S. R.
Bashkir State University
32 Zaki Validi St., 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Email: ksr31@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the analysis of the English translation of Mayakovski’s poem “My soviet passport”. This poem was written and first published in 1929 year. The author of English variant is Dorian Rottenberg. Dorian Rottenberg used in his translation very different lexical, grammatical, stylistic transformations. A sufficient number of lexical additions within a single text highlights the need (in terms of the interpreter) to express the meaning of the original accurately and clearly. For example, чиновник - a customs official “таможенный чиновник”, сдают паспорта - folks hand in their passports “люди вручают свои паспорта”, змея - twisting rattlesnake “извивающаяся гремучая змея” etc. If it is necessary to explain the translating image more detail the translator includes some additional constructions. For example, as if rocked by a ship “как будто на корабле”, hardly deigning to touch them “едва удостоившись прикоснуться к ним”, where my documents are “где находятся мои документы” etc. Sometimes the translator transforms the whole image reproducing it with other means. For example, слоновость - donkeyness “ослиность”, как бритву обоюдоострую - like a bee to be nipped by the wings “как пчелу с прижатыми крыльями”, как будто ожогом - as if he has smelled disaster “как если бы он почуял катастрофу” etc. In this translation there are also used others approaches, but this does not reduce the quality of the translation.

Keywords

 • • Mayakovski
 • • My soviet passport
 • • Dorian Rottenberg
 • • translation
 • • English

References

 1. Bryusov V. Futuristy Russkaya mysl'. 1913. No. 13.
 2. Idiatullina L. T. III Mezhdunarodnye Boduenovskie chteniya: I. A. Boduen de Kurtene i sovremennye problemy teoreticheskogo i prikladnogo yazykoznaniya (Kazan', 23–25 maya 2006 g.): trudy i materialy: v 2 t. Kazan': izd-vo Kazan. un-ta, 2006. Vol. 1. Pp. 242–244.
 3. Naumov E. I. V. V. Mayakovskii: Seminarii [V. V. Mayakovsky: Seminars]. Leningrad: Gos. ucheb.-ped. izd-vo, 1963.
 4. Ushakov A. M. O Vladimire Mayakovskom. URL: http://journal-shkolniku.ru/o-mayakovskom.html
 5. Chukovskii K. I. Printsipy perevoda. Pg.: Vsemirnaya literatura, 1920. Pp. 24–46.
 6. Toper P. M. Perevod v sisteme sravnitel'nogo literaturovedeniya [Translation in the System of Comparative Literature]. Moscow: Nasledie, 2001.
 7. Idiatullina L. T. Perevody proizvedenii V. Mayakovskogo na tatarskii yazyk (voprosy poetiki). avtoref. dis. … kand. filol. Nauk. Kazan', 2008.
 8. Kadyrmaeva K. M. Problemy perevoda okkazionalizmov na ital'yanskii yazyk (na materiale poezii V. V. Mayakovskogo) Vypusknaya kvalifikatsionnaya rabota na soiskanie stepeni magistra innovatsionnye tekhnologii perevoda: ital'yanskii yazyk. Saint Petersburg, 2013. URL: http://phil.spbu.ru/ucheba-1/zaschity-magisterskih-rabot-v-2013g/kafedra-romanskoi-filologii.
 9. Problema perevoda okkazionalizmov V. V. Mayakovskogo. URL: http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0a65635a3ad78b4c43a88421306d36_0.html
 10. Kulemina K. V. Ekvivalentnost' i adekvatnost' v perevodakh poeticheskikh tekstov: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Pyatigorsk, 2006.
 11. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Art]. Moscow: Iskusstvo, 1986.
 12. Garbovskii N. K. Teoriya perevoda [Theory of Translation]. Moscow: izd-vo MGU, 2004.
 13. Faresov A. I. Protiv techenii – N. S. Leskov. Ego zhizn', sochineniya, polemika i vospominaniya o nem [Against the Current – N. S. Leskov. His Life, Writings, Polemics and Memories about Him]. SPb. 1904.
 14. Vladimir Mayakovski. My soviet passport. URL: http://www.ktdrus.gr/index.files/English-1.html
 15. Mayakovskii V. V. Mayakovskii V. V. Polnoe sobranie sochinenii: V 13 t. Moscow: Khudozh. lit., 1958. Vol. 10.
 16. Gor'kii M. Zhurnal zhurnalov. 1915. No. 1.