VESTNIK
Bashkirskogo universiteta

RUSSIAN
ISSN 1998-4812

Archive | Volume 20, 2015, No. 3.

ANALYSIS OF CURRENT STATE THEORY OF CORPORATE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF TRANSNATIONAL COMPANIES PETROCHEMICAL AND REFINING PROFILE

Vestnik Bashkirskogo Universiteta. 2015. Vol. 20. No. 3. Pp. 907-912.
Fedorova O. A.
Ufa State University of Economics and Service
145 Chernyshevsky St., 450078 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Email: olgaf79@mail.ru

Abstract

The company's success depends on the system analysis of the financial condition of the company and management decisions for further development and the transition to a new phase of the organization’s life cycle. The article deals with the most famous model of corporate enterprise development proposed by L. Greiner, I. Adezis, K. Pumpin and D. Prange, N. Kondratyev and P. Drucker, from the perspective of business development of the petrochemical and refinery profile. The external and internal causes of the crisis of their characteristics that affect management decisions are revealed. Sustainable management parameters are identified such a normative level, strategic actions and expenses for creating sustainable competitive advantages, sustainable development (resources and skills). One of the criteria for assessing the development of entrepreneurial activity is proposed to use the annual net profit. On the basis of this index transnational petrochemical and refining companies can create a “curve of the enterprise life cycle” and analyze domestic financial and economic state and external political competitive state in order to take “correct” well-timed decisions and prevent the company from death.

Keywords

 • • competitiveness
 • • governance model
 • • the life cycle of the enterprise
 • • innovation
 • • entrepreneurship
 • • the development phase

References

 1. Kondrashova N. K., Kondrashov D. O. Khimicheskaya tekhnologiya prirodnykh energonositelei i uglerodnykh materialov. Ch. I [Chemical technology of natural fuels and carbon materials. Part 1]. Ufa: OOO «Monografiya», 2010.
 2. Akhmetov S. A., Ishmiyarov M. Kh., Verevkin A. P., Dokuchaev E. S., Malyshev Yu. M. Tekhnologiya, ekonomika i avtomatizatsiya protsessov pererabotki nefti i gaza [Technology, economics and automation of oil and gas processing]. Moscow: izd-vo «Khimiya», 2005.
 3. Braginskii O. B. Neftegazovyi kompleks mira [Oil and gas complex of the world]. Moscow: izd-vo «Neft' i gaz» RGU nefti i gaza im. I. M. Gubkina, 2006.
 4. Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2030 g. Utv. rasporyazheniem Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 13 noyabrya 2009 g. No. 1715-r.
 5. Kokorev V. I. Tekhniko-tekhnologicheskie osnovy innovatsionnykh metodov razrabotki mestorozhdenii s trudno izvlekaemymi i netraditsionnymi zapasami nefti. Diss. … d-ra tekh. nauk. Moscow, 2010.
 6. VR Statistical Review of World Energy. 2014. URL: http:// www.bp.com
 7. Chelbaeva L. G. Neftegazovaya energetika. 2011. No. 4 (42). Pp. 66–71.
 8. Niermann P. F.-J., Riddermann R. M. Exzellente Managemententscheidungen: Methoden, Handlungsempfehlungen, Best Practices. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2014. Pp. 55–80.
 9. Greiner L. E. Harvard Business Review. 1972. Vol. 50. No. 4. Pp. 37–46.
 10. Adizes I. Upravlenie zhiznennym tsiklom korporatsii [Management of corporation lifecycle]. Saint Petersburg: Piter, 2007.
 11. Pümpin S., Prange J. Management der Unternehmensentwicklung – phasengerechte Führung und der Umgang mit Krisen. Frankfurt: Campus-Verl, 1991.
 12. Drucker P. F. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper Collins Publishers, 1985.
 13. Baskov V. N., Kolos V. A., Sap'yan Yu. N. Sel'skokhozyaistvennye mashiny i tekhnologii. 2010. No. 6. Pp. 13–18.
 14. BP Energy Outlook 2035. 2015. URL: http:// www.bp.com
 15. Foster R. N. Innovation: The Attacker’s Advantage. London: Pan Books Ltd, 1987.
 16. Fedorova O. A. Problemy i tendentsii razvitiya innovatsionnoi ekonomiki: mezhdunarodnyi opyt i rossiiskaya praktika: sb. nauch. tr. po materialam 3-i mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 18–20 marta 2015 g. Ufa: UGNTU.
 17. Baldin K. V., Zverev V. S., Rukosuev A. N. Antikrizisnoe upravlenie: makro- i mikrouroven' [Crisis management: macro and micro level]. Moscow: Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2007.
 18. Fatkhutdinov R. A. Innovatsionnyi menedzhment [Innovation management]. Saint Petersburg: Piter, 2012.
 19. Egnolff S., Horn N. Gewappnet für die Krise: Aspekte nachhaltiger ökonomischer Unternehmensführung. Fokus: profil 2009. URL: http://fokusprofil.de/downloads/gewappnet%20fuer%20die%20krise_aspekte%20nachhaltiger%20oekonomischer%20unternehmensfuehrung.pdf