VESTNIK
Bashkirskogo universiteta

RUSSIAN
ISSN 1998-4812

Archive | Volume 20, 2015, No. 3.

ON THE TRANSFORMATIONS OF HOUSE SPACE KEEPING SPIRITS (BASED ON MYTHOLOGY OF TRANS-KAZAN TATARS OF THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY)

Vestnik Bashkirskogo Universiteta. 2015. Vol. 20. No. 3. Pp. 1022-1026.
Davletshina L. Kh.
The Republican Center of Development of Traditional Culture
66/33 Pushkin St., 420015 Kazan, Russia.
Email: leyla.davletshina@yandex.ru

Abstract

This work is devoted to studying of one of aspects of traditional culture - the mythological ideas about spirits keeping house space in tradition of Tatars of Trans-Kazan region. We regarded as Trans-Kazan the territory of the Republic of Tatarstan to the North from the Kama River and to the West from the Vyatka River and the Paranginsky district of the Republic of Mari El and the Malmyzhsky district of the Kirov region. In ethnogenesis of the core of the Kazan Tatars, the main ethno-forming role belonged to the Volga Bulgars who populated this territory no later than in the 10-11 centuries. However, formation of the Kazan Tatars happened in special geographical and historical environment when other tribes (Finno-Ugra, Nogais, Kypchak, Russian) stepped on historical arena. The main source of the study are materials collected by the author and staff of the Republican Center of Development of Traditional Culture during expeditions to Trans-Kazan areas at the beginning of the 21st century. As a result of the analysis of field materials, we can confidently assert that mythological ideas about spirits keeping house space are rather steady today. Comparison of the social status and forms of keeping spirits allowed us to draw preliminary conclusions on dependence of distribution of a certain complex of representations on the peculiarities of migration of ethnic groups of the Tatars.

Keywords

 • • tradition
 • • ceremony
 • • custom
 • • mythological character
 • • function
 • • keeping spirits

References

 1. Tatary Srednego Povolzh'ya i Priural'ya. Moscow, 1967.
 2. Burganova N. B. K formirovaniyu yazyka tatar Povolzh'ya i Priural'ya. Kazan', 1985. Pp. 3–31.
 3. Etnoterritorial'nye gruppy tatar Povolzh'ya i Urala i voprosy ikh formirovaniya. Istoriko-etnograficheskii atlas tatarskogo naroda [Ethno-territorial groups of Tatars of the Volga region and the Urals and the issues of their formation. Historical-ethnographic atlas of the Tatar people]. Kazan', 2002.
 4. Bakirov M. Kh. Tatarskii fol'klor [Tatar folklore]. Kazan', 2012.
 5. Efimova E. S. Russkii ustnyi mifologicheskii rasskaz: opyt strukturnogo analiza. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Moscow, 1994.
 6. Krinichnaya N. A. Russkaya narodnaya mifologicheskaya proza: Istoki i polisemantizm obrazov: V 3 t. Vol. 1: Bylichki, byval'shchiny, legendy o dukhakh-«khozyaevakh» [Russian folk mythological prose: the origins and polysemantic character of the images: in 3 volumes. Volume 1: little stories, tales and legends about “hosts” spirits]. Saint Petersburg, 2001.
 7. Kul't svyatykh v sibirskom islame: spetsifika universal'nogo [The cult of the saints in the Siberian Islam: the specificity of the universal] / A. G. Seleznev i dr. M. 2009.
 8. Urmanche F. I. Tatar mifologiyase. Entsiklopedik s''zlek: 3 tomda. Kazan. Vol. 1. 2008. 303 b., T. 2. 2009. 343 b., T. 3. 2011. 310 b.
 9. Bayazitova F. S. Nukratskii govor. Dukhovnoe nasledie: semeino-bytovaya, obryadovaya terminologiya i fol'klor (na tat. yazyke) [Nukratsky dialect. Spiritual heritage: family-household terminology and ritual folklore (in Tatar language)]. Kazan', 2006.
 10. Bayazitova F. S. Seber tatarlary. Rukhi miras: gailә-kөnkүresh, iola terminologiyase һәm fol'klor. Kazan, 2001. 310 b.
 11. Bayazitova F. S. Tatar-mishәr rukhi mirasy: gailә-kөnkүresh iola terminologiyase һәm fol'klor. Saransk, 2003. 286 b.
 12. Bayazitova F. S. Urta Ural (Sverdlovsk өlkәse) tatarlary. Rukhi miras: gailә-kөnkүresh һәm iola terminologiyase һәm fol'klor. Kazan, 2002. 416 b.
 13. Kasimov R. N. Ocherki religiozno-mifologicheskikh predstavlenii chepetskikh tatar [Essays on religious and mythological beliefs of the Chepetsk Tatars]. Izhevsk, 2013.
 14. Yusupov F. Yu. Safakul'skie tatary: istoriya, yazyk, fol'klor [The Safakul Tatars: history, language, folklore]. Kazan', 2006.
 15. Yusupov F. Yu. Krasnoufimskie tatary. Istoriya. Yazyk. Fol'klor [The Krasnoufimsk Tatars. History. Language. Folklore]. Kazan, 2004.
 16. Vorob'ev K. I. Trudy stud. nauch. kruzhka «Lyubiteli prirody» v g. Kazani. No. 3. K., 1929. Pp. 87–92.
 17. Zavgarova F. Kh. Tatar khalyk iҗaty. Fәnni ezlәnүlәr һәm fol'klor үrnәklәre (fәnni konferentsiyalәr materiallary җyentygy). Kazan, 2011. 6 kitap. 143 b.
 18. Bayazitova F. S. Kerәshennәr. Tel үzenchәleklәre һәm iola iҗaty. Kazan, 1997.
 19. Mifologicheskii slovar' [Mythological dictionary] / Gl. red. E. M. Meletinskii. M. 1990.
 20. Pomerantseva E. V. Russkaya ustnaya proza [Russian oral prose]. Moscow, 1985.