VESTNIK
Bashkirskogo universiteta

RUSSIAN
ISSN 1998-4812

Archive | Volume 20, 2015, No. 3.

PHRASEOLOGICAL MEANS OF CREATING EXPRESSIVENESS IN SPORTS TEXTS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Vestnik Bashkirskogo Universiteta. 2015. Vol. 20. No. 3. Pp. 1051-1055.
Khabirov R. R.
Bashkir State University
32 Zaki Validi St., 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Email: journeyofdao@yandex.ru

Abstract

The article devoted to phraseological means of creating expressiveness in sports media texts of the Republic of Bashkortostan (newspaper and television texts). It is topical due to the increased attention of researchers to the study of pragmatic functions of texts in the mass media, especially regional. The main purpose of the study is to consider features of use of phraseological units in the texts dedicated to the sport and promoting a healthy lifestyle. These units are not only important means of creating expressiveness of the author's speech, but also help the author to convey the desired idea concisely. The total volume of the analyzed material amounted to 40 publications in the newspapers “Republic of Bashkortostan”, “Evening Ufa”, “Youth newspaper”, 10 stories in the news program on the national TV channel BST. The volume of analyzed material is more than 60 phraseological units.

Keywords

 • • media text
 • • phraseological unit
 • • idiom
 • • phraseological fusion
 • • phraseology
 • • reproducibility
 • • phrase

References

 1. Fatkullina F. G. Kategoriya destruktivnosti v sovremennom russkom yazyke. Diss. dokt. filol. nauk. Ufa, 2002.
 2. Khabirov R. R., Fatkullina F. G. Mediatekst v sovremennom kommunikatsionnom prostranstve. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015, No. 1. Pp. 885. URL: http://www.science-education.ru/121–18258 (data obrashcheniya – 03.04.2015).
 3. Ayupov R. Gazeta «Vechernyaya Ufa». No. 192. 2015. 6 oktyabrya.
 4. Golov V. Gazeta «Vechernyaya Ufa». No. 56. 2014. 25 marta.
 5. Rozental' D. E., Golub I. B., Telenkova M. A. Sovremennyi russkii yazyk [Contemporary Russian language]. Moscow: Airis-press, 2010.
 6. Fatkullina F. G. Aktual'nye voprosy mezhnatsional'nogo vzaimodeistviya i mezhkul'turnoi kommunikatsii v obrazovanii: materialy Gorodskoi nauch.-prakt. konf. Moscow: 24 noyabrya 2014 g. Moscow: FGBOU VPO MGLU, 2014. Pp. 190–197.
 7. Amosova N. N. Osnovy angliiskoi frazeologii [Basic principles of English phraseology]. Leningrad: Izd-vo Leningradskogo universiteta, 1963.
 8. Morozkina E. A., Fatkullina F. G. Materialy XLIV Mezhdunarodnoi filologicheskoi konferentsii, 10 po 15 marta 2015 goda. Saint Petersburg: Filologicheskii fakul'tet SPbGU, 2015. Pp. 374–376.
 9. Shanskii N. M. Leksika i frazeologiya sovremennogo russkogo yazyka [Lexis and phraseology of contemporary Russian language]. M., Ministerstvo prosveshcheniya RSFSPp. 1957.
 10. Balobanov M. Gazeta «Respublika Bashkortostan». 2014. 12 dekabrya.
 11. Vereshchagin E. M., Kostomarov V. G. Natsional'no-kul'turnaya semantika russkikh frazeologizmov [National-cultural semantics of Russian phraseologisms]. Moscow, 1982.
 12. Sovremennyi mediatekst [Modern mediatext]. Ed. N. A. Kuz'mina. Moscow: FLINTA: Nauka, 2013.
 13. Ter-Minasova S. G. Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikatsiya [Language and intercultural communication]. Moscow: Slovo / Slovo, 2000.