VESTNIK
Bashkirskogo universiteta

RUSSIAN
ISSN 1998-4812

Archive | Volume 20, 2015, No. 3.

MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANCY

Vestnik Bashkirskogo Universiteta. 2015. Vol. 20. No. 3. Pp. 1100-1104.
Tayupova I. M.
Bashkir State Medical University
3 Lenin St., 450000 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia.
Email: tayupova_im@mail.ru

Abstract

The medical and social aspects of iron deficiency are studied in the. The influence of iron deficiency on pregnancy, childbirth, the postpartum period, the state of the fetus and newborn is comprehensively analyzed. It was found that the incidence of iron deficiency anemia in pregnant women is directly proportional to the level of socio-economic development of the region. Particular attention is paid to risk factors for the development of iron-deficiency anemia, the stage of the disease, the specificity of iron deficiency during gestation and the needs in the trace elements in pregnant women. The role of long-term consequences of the iron deficiency during pregnancy on offspring's quality of life in adulthood. The problems of treatment and preventive measures to prevent anemia in pregnant women. It is proved that iron deficiency when properly and early treated does not go to the manifest stage; it can significantly reduce the risk of obstetric and perinatal complications. Given the need for long-term treatment of iron deficiency, as well as a limited reserve of time to achieve clinical effect, a special importance should be given to the early detection of iron deficiency anemia in pregnant women.

Keywords

 • • iron deficiency
 • • anemia
 • • pregnant women
 • • effects of anemia
 • • diagnosis of latent deficiency
 • • treatment
 • • prevention

References

 1. Strutynskii A. V. Russkii meditsinskii zhurnal. 2014. Vol. 22, No. 11. Pp. 839–843.
 2. Strigaleva Z. M., Mikaelyan L. S, Gabrielyan A. R. Akusherstvo i ginekologiya. 2006. No. 6. Pp. 37–39.
 3. Shekhtman M. M. Ginekologiya. 2004. Vol. 6, No. 4. Pp. 204–210.
 4. Bencaiova G., Burkhardt T., Breymann C. Eur. J. Intern. Med. 2012. Vol. 23(6). Pp. 529–533.
 5. Petukhov V. S. Okhrana materinstva i det-stva. 2009. No. 1. Pp. 68–77.
 6. Burlev V. A., Konovodova E. N. Problemy reproduktsii. 2004. No. 3. Pp. 27–33.
 7. Konovodova E. N. Akusherstvo i ginekologiya. Russkii meditsinskii zhurnal. 2011. No. 20. Pp. 1228–1231.
 8. Serov V. N., Burlev V. A., Konovodova E. N. i dr. Zhelezodefitsitnye sostoyaniya u beremennykh [Iron deficiency in pregnant women]. Moscow, 2005.
 9. Lebedev V. A., Pashkov V. M. Trudnyi patsient. 2011. Vol. 9, No. 2–3. Pp. 8–12.
 10. Radzinskii V. E. Akusherskaya agressiya [Obstetric aggression]. Moscow: izd-vo zhurnala StatusPraesens, 2011.
 11. Taipurova A. M. Zhelezodefitsitnaya anemiya beremennykh: metodicheskie rekomendatsii [Iron deficiency anemia of pregnant: methodological guide]. Saint Petersburg: izd-vo N-L, 2008. 36 pp. (seriya Ex Libris «Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznei»).
 12. Tutel'yan V. A. Voprosy pitaniya. 2009. Vol. 78, No. 1. Pp. 4–16.
 13. Nikulicheva V. I., Safuanova G. Sh. Zhelezodefitsitnaya anemiya – sovremennye aspekty [Iron deficiency anemia – modern aspects]. Ufa: Bashkortostan, 2003.
 14. Tikhomirov A. L., Sarsaniya S. I., Nochevkin E. V. Trudnyi patsient. 2011. Vol. 9, No. 11. Pp. 26–40.
 15. Konovodova E. N. Zhelezodefitsitnye sostoyaniya u beremennykh i rodil'nits (patogenez, diagnostika, profilaktika, lechenie): avtoref. dis. … d-ra med. nauk. Moscow, 2008.
 16. Yakunina N. A., Zaidieva Z. S. Meditsinskii sovet. 2013. No. 2. Pp. 90–97.
 17. Stuklov N. I. Poliklinika. 2014. No. 5. Pp. 49–54.
 18. Shifman E. M., Tikanidze A. D. Infuzionno-transfuzionnaya terapiya v akusherstve [Infusion-transfusion therapy in obstetrics]. Petrozavodsk, 2001. Pp. 304–306.
 19. Beard J. J. Nutr. 2008. Dec. No. 138 (12). Pp. 2534–2536.
 20. Georgieff M. K. Biochem. Soc. Trans. 2008. Dec. No. 36. Pp. 1267–1271.
 21. Tutel'yan V. A. Khimicheskii sostav i kaloriinost' rossiiskikh produktov pitaniya: Spravochnik [Chemical composition and caloric content of Russian food: Handbook]. Moscow: DeLi plyus, 2012.
 22. Tayupova I. M. Voprosy pitaniya. 2015. No. 2. Pp. 25–33.
 23. Natsional'naya programma optimizatsii vskarmlivaniya detei pervogo goda zhizni v Rossiiskoi Federatsii [The national program to optimize feeding of infants in the Russian Federation]. Moscow, 2009.
 24. Baev O. R. Akusherstvo i ginekologiya. 2012. No. 8. Pp. 78–83.